Trainers Lithuania

Back

Vaiva Kelmelytė /Įvadinė sesija: GO4IT programa

Vaiva Kelmelytė yra įgijusi vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį. Kauno mokslo ir technologijų parke užsiima tarptautinių projektų vadyba, organizuoja ir vykdo mokymus žinių ir inovacijų valdymo srityje, konsultuoja įmones ir įgyvendina nacionalinės ir tarptautinės sklaidos veiklą..

 

 

Birutė Velykienė / Mentorystės ratas: tarpasmeninių ir asmeninių savybių tobulinimas

Chemikė-inžinierė bei vadybos mokslų magistrė (KTU). 20 metų patirtis konsultuojant verslą bei rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus. Koučingo patirtis:

  • 2012 m. ES projekto mokymai pagal programą 'Koučingas" 40 ak. val.
  • 2013 m. Mokymai "Situacinis personalo valdymas prisitaikant prie skirtingų elgesio tipų", 40 ak. val.
  • 2013 m. ES projekto koučingo specialistų mokymo programa, 112 ak. val.
  • 2014 m. ES projekto mokymai "Cross Border Business Coaching program", 98 ak. val.
  • 2014 m. ICF ACSTH programa "LEADER AS A COACH", 96 ak. val.
  • 2014 m. programa "The Licensed Practittioner of NLP" /dr Richard Bandler and the Society of NLP/
  • 2014 m. NLP Coach Master /The International Coach & Trainer Association/, 120 ak. val.

  

Vygandas Rutkauskas/ Mentorystės ratas: tarpasmeninių ir asmeninių savybių tobulinimas, Verslo strategijos formavimas: Konsteliacija

Vygandas Rutkauskas - ekonomikos ir vadybos magistras, Koučingo, NLP specializacijos mokiausi: Socialinių mokslų kolegija "Cross border business coaching program"; Baltic Coaching Centre, „Leader as a coach“; Vido Jankausko "The Society Of NLP" praktiko kursas; Makani Academy ICTA akredituota "NLP Coach Master" programa.

Įvairiapusė patirtis, dirbant mokytoju, rinkodaros vadovu, direktoriumi. Geri organizaciniai gebėjimai, darbas komandoje, daugiau nei 17 m. vadovavimo patirtis, marketingo, reklamos projektų vadybos patirtis. Pirmoji pažintis su verslu buvo dar 1990 m. Yra išbandęs įvairių verslų: baldų pynimas, kompiuterinių žaidimų salonas, videonuomos punktai, renginių filmavimas, reklamos kūrimo verslas, greito maisto gamyba ir pardavimas. Jis – vienas tų laimingųjų, sugebančių atsirasti tinkamu laiku tinkamoje vietoje.

 

Saulius Kromalcas / Rinkodara. Kaip kurti ir komunikuoti vertę?

Saulius Kromalcas - kalbinės komunikacijos auditorius, lektorius, Utenos kolegijos Turizmo ir viešbučių administravimo katedos vedėjas, KTU regioninio mokslo parko konsultantas, KTU doktorantas, skaitantis paskaitas ir vedantis verslo seminarus.

 

 

  

 

Evelina Tamulaitienė /Interneto ir socialinės rinkodaros svarba versle. Metodai ir taikymo praktikoje būdai

Evelina Tamulaitienė - SEO AKADEMIJOS įkūrėja, SEO, interneto rinkodaros lektorė, turinti 15-os metų patirtį interneto rinkodaros srityje, daug metų dirbusi marketingo direktore informacinių technologijų įmonėse, turinti sėkmingą darbo su eksporto rinkom patirtį. Šiandien savo hobį ir meilę internetui bei informacijos valdymui, pavertusi verslu, veda individualius ir grupinius SEO mokymus, kuria interneto svetaines, kuruoja ir vysto web projektus, teikia seo paslaugas SEO MAMA prekinio ženklo pavadinimu Lietuvos, Rusijos, Europos rinkoms, rašo straipsnius bei įvairiausius tekstus, teikia tradicinio marketingo paslaugas marketingo agentūros MINI ENGEL prekinio ženklo pavadinimu, RAŠYTOJŲ AKADEMIJA įkūrėja, portalo versloistorijos.lt vyr.redaktorė.

 

Justas Ramanauskas / Įmonės finansai įmonės vadovams

Justas Ramanauskas – UAB „Vikstata“ Finansų ir ekonomikos direktorius, anksčiau dirbo UAB „Vikeda“ generaliniu direktoriumi, AB „Audimas“ administracijos direktoriumi, AB „Krekenavos agrofirma“ finansų ir ekonomikos direktoriumi. Atsakingas už įmonės pinigų srautus, paskolų portfelio valdymą, naujų projektų vertinimą, įmonės finansų skyriaus veiklą, skaito paskaitas įvairiomis verslo valdymo temomis ISM universitete.

 

  

Lidija Laurinčiukienė/Produkto vystymas: inovatyvūs prendimai, kūrybiškumas

Lidija Laurinčiukienė -žurnalistė (15 metų patirtis: savaitraščio “Dialogas” apžvalgininkė ir vyriausiosios redaktorės pavaduotoja, mėnraščio “Mokykla” vyriausioji redaktorė, leidinio “Švietimo naujienos” vyriausioji redaktorė). Švietimo, verslo, NVO organizacijų konsultantė (įmonės įvaizdžio, viešųjų ryšių, bendravimo su žiniasklaida, lyderystės, komandos formavimo klausimais). Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo seminarų vedėja. Veda seminarusšiomis temomis: organizacijos įvaizdžio kūrimas, viešųjų ryšių vadyba, efektyvi dalykinė komunikacija, organizacijos kultūra, laiko valdymas, lyderystė ir komandos formavimas, savigarbos ugdymas, dalykinė iškalba, bendravimas su žiniasklaida, krizinių situacijų ir streso valdymas. Įvairių renginių ir projektų koordinatorė bei organizatorė, viešų apskritojo stalo diskusijų/debatų moderatorė. Leidėja, keliolikos knygų bendraautorė, autorė ir sudarytoja, mokomųjų filmų kūrėja. Dvejus metus (2005-2006 m.) dirbo švietimo ir mokslo ministro patarėja. 15 metų aukštųjų mokyklų dėstytoja, dirbusi Vilniaus pedagoginiame universitete, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus kolegijoje, Vilniaus universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir kt. aukštosiose mokyklose. 2010 m. Lietuvos studentų atstovybių sąjungos nominuota „2010 m. sąžiningiausia Lietuvos dėstytoja“. Turi verslo vadybos praktinės patirties – UAB “Polilogas” direktorės pavaduotoja, IĮ “HENLIS” direktorė.

Rita Baidokaitė /Pagrindiniai eksporto žingsniai

Rita Baidokaitė koordinuoja tarptautinius projektus bei tarptautinius ryšius Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, konsultuoja įmones klientų paieškos, tarptautinių rinkų plėtros, kryptingo pasirengimo dalyvauti verslo kontaktų renginiuose bei komunikacijos strategijos, skverbiantis į užsienio rinkas temomis.

 

  

 

Ruta Klimasauskiene / Mentoring Circle™, Business Model Canvas

Rūta Klimašauskienė. Profesionali lektorė ir mokymų trenerė, koučingo specialistė (ICF – Tarptautinės koučingo federacijos akreditacija), sertifikuota kūrybingumo ugdymo konsultantė, socialinių mokslų daktarė. Pagrindinis jos vedamų mokymų tikslas – padėti dalyviams atskleisti jų potencialą bei teorines žinias perkelti į savo kasdieninę veiklą formuojant ir tobulinant komunikavimo, komandinio darbo, emocinio intelekto, vadovavimo, problemų sprendimo, kūrybinio mąstymo įgūdžius. Rūtos mokymai sulaukia itin palankių vertinimų, kadangi ji geba atsižvelgti į dalyvių individualaus mokymosi ypatumus, patraukliai ir nestandartiškai perteikti žinias, įtraukti dalyvius ir paskatinti juos aktyviai dalyvauti mokymosi procese. Rūta gilinasi ir nuolat domisi psichologijos, neuromokslo, kūrybingumo skatinimo naujovėmis.

Share Button